top of page

Groß Lindow (Niemcy)

W gminie Groß Lindow budowany jest system fotowoltaiczny typu open space, który pokryje zapotrzebowanie na energię elektryczną ponad 4000 gospodarstw domowych.

Pod koniec 2022 roku gmina Groß Lindow w powiecie Odra-Sprewa we wschodniej Brandenburgii podjęła decyzję o rozpoczęciu procesu planowania i konsultacji społecznych dla parku fotowoltaicznego o powierzchni około 15 hektarów. Park o mocy około 18 MWp będzie wytwarzać czystą energię elektryczną dla ponad 4000 gospodarstw domowych. We współpracy z naszymi partnerami, władzami regionalnymi oraz przy udziale lokalnej społeczności rozpoczeliśmy działania prowadzące do uzyskania pozwolenia na budowę w połowie 2024 r.


Dane projektu

Galerie

Rozmiar

15 hektary

Wydajność

18 megawatt

Oszczędność CO2

13500 tony metryczne

bottom of page