top of page

Powiat złotowski

W powiecie złotowskim my w SPG rozwijamy nowy park fotowoltaiczny, zlokalizowany na rozległym obszarze 160 hektarów. Projektując i realizując ten park, wyraźnie uwzględniamy lokalną przyrodę i jej ochronę. Poprzez harmonijną integrację staramy się płynnie zintegrować park fotowoltaiczny z istniejącym środowiskiem oraz szanować i podnosić wartość przyrodniczą obszaru. Obecnie podejmujemy pierwsze kroki w rozwoju tego projektu.

Dane projektu

Galerie

Rozmiar

160 hektary

Wydajność

80 megawatt

Oszczędność CO2

40000 tony metryczne

bottom of page