top of page

Nieruchomości gruntowe
 

Zarabiaj na swojej ziemi w bezpieczny i długoterminowy sposób.

 

Co oznacza współpraca z nami

Solar Provider Group ściśle współpracuje z Tobą na zasadzie partnerstwa, aby zbudować system słoneczny na Twojej ziemi. Razem możemy generować bardziej niezawodną energię odnawialną, a tym samym przyczynić się do lepszej i bardziej zrównoważonej przyszłości w Polsce. odpowiadamy za park solarny od początku do końca.

Dzierżawa gruntów
Korzyści dla rolników

Ich zalety

01

02

03

04

Bezpieczny dochód

Uzyskaj długoterminowy dochód, dzierżawiąc swoją ziemię. Twój czynsz obejmuje ciągły wzrost wartości.

Bioróżnorodność

Zyskujesz nie tylko wzrost wartości ekonomicznej. Do promowania bioróżnorodności na tym obszarze można również zastosować specjalnie ukierunkowane środki.

Bez ryzyka

Nie ponosisz żadnego ryzyka biznesowego podczas planowania projektu, procesu zatwierdzania lub finansowania, ponieważ zajmujemy się wszystkim za Ciebie.

zrównoważony rozwój

Zapotrzebowanie Polski na energię stale rośnie. W coraz bardziej zelektryfikowanym społeczeństwie niezbędne jest zrównoważone wytwarzanie wymaganej energii elektrycznej.

01

Sprawdzenie działek

Podajesz nam informacje o działkach które posiadasz oraz o okolicy przez telefon, e-mail lub formularz kontaktowy. W ciągu tygodnia sprawdzimy, czy Twoja przestrzeń jest odpowiednia i wyjaśnimy Tobie  wstępne pytania które mogą się pojawić.

Sprawdzanie twojej ziemi jest niewiążące i bezpłatne.

02

Oferta najmu

Po zbadaniu Twoich działek otrzymasz od nas ofertę najmu. Na tym etapie możemy doprecyzować pierwsze szczegóły dotyczące projektu obiektu i umowy najmu oraz uzgodnić harmonogram.

03

Umowa współpracy

W ciągu najbliższych 90 dni chcemy zawrzeć z Państwem umowę najmu. Aby zapewnić korzystną współpracę, dbamy o Państwa życzenia i potrzeby indywidualnie. Warunki prawa do budowy parku solarnego określa umowa najmu.

04

Prezentacja w społeczności

Po zawarciu umowy, nasz dział rozwoju biznesu przekazuje projekt kolegom z działu rozwoju projektu. Skontaktujemy się z Tobą przed rozpoczęciem fazy zatwierdzania i przedstawimy się lokalnej gminie.

05

Faza zatwierdzania

Planowanie zagospodarowania terenu rozpoczyna się wraz z rozpoczęciem planowania we właściwej gminie. Przed rozpoczęciem budowy projekt budowlany musi otrzymać decyzję w sprawie instalacji, projektu, statutu i usadowienia. Gmina zachowuje suwerenność planistyczną (czas trwania ok. 2 lata).

06

Pieniądze dla Ciebie

Jeśli park uzyska pozwolenie na budowę, to od początku budowy otrzymasz również czynsz dzierżawny. Wcześniej nie poniesiesz żadnych kosztów fazy zatwierdzania.

07

Początek budowy

Montaż zawsze zależy od rozmiaru, ale może odbyć sie stosunkowo szybko. Przyłączenie do sieci energetycznej zależy od dostępnej przepustowości. Pełna instalacja i podłączenie parku zajmuje około 0,5-1 roku.

08

Instalacja

Gdy park zacznie funkcjonować, dzierżawa będzie obowiązywać przez 30 lat. Po zakończeniu okresu obowiązywania umowy park zostanie całkowicie rozebrany, a teren przywrócony do pierwotnego stanu.

Osiem kroków do parku solarnego.

bottom of page