top of page

Agrovoltaika

Podwójne zyski z tej samej powierzchni

Zbierz dwa razy

Nasz proces agrowoltaiczny pozwala na efektywne łączenie działalności rolniczej z wytwarzaniem energii słonecznej.

Co to konkretnie oznacza?

 

W wielofunkcyjnym zastosowaniu możesz nadal uprawiać żyzną glebę do celów rolniczych, podczas gdy systemy fotowoltaiczne na Twojej posesji generują czystą energię słoneczną. To podwójne zastosowanie jest możliwe dzięki większej odległości między podniesionymi modułami słonecznymi. W ten sposób możesz nadal wykorzystywać około 85% powierzchni gruntów pod rolnictwo i sprawić, że mniej wydajne obszary ziemi będą najbardziej dochodowe. Skontaktuj się z nami i poznaj naszą ofertę agrowoltaiczną.

AdobeStock_211103692_edited.png
AdobeStock_89866128_edited.jpg

15% energii słonecznej

Utrata gruntów rolnych z powodu struktury i podbudowy systemu wynosi maksymalnie 15%.

​Oznacza to, że po wybudowaniu parku agrowoltaicznego pozostaje 85% powierzchni użytkowej rolniczo

Idealnie odległość między rzędami modułów wynosi do 15 metrów. Jednak orientacja i dokładna odległość zostaną określone w zależności od dostępności światła. 

W odległości 14 metrów nadal osiąga się około 60% wydajności konwencjonalnego systemu. W zależności od konstrukcji systemu i rozstawu rzędów może być więcej.

Integracja krajobrazowa

We wszystkich naszych obiektach staramy się  zwiększyć bioróżnorodność poprzez integrację stref ochronnych, pasów kwiatowych czy biotopów, ale także stworzyć prywatność z wartością dodaną. Nasze systemy powinny nie tylko spełniać wymagania kształtowania krajobrazu, ale oferować również idealne nowe siedliska dla rodzimej flory i fauny.

AdobeStock_366230472-2_edited.png
AdobeStock_142076974_edited.jpg

Zachowanie rolnictwa

Nasz naziemny, podwyższony system agrowoltaiczny można dostosować do potrzeb danej uprawy na danym obszarze. Zastosowanie jest szczególnie odpowiednie na użytkach zielonych i gruntach ornych. Np. w uprawie paszy , w sadownictwie, czy też na intensywnych użytkach zielonych.

 

Moduły są podnoszone na wysokość ok. 2 metrów nad ziemią i ustawiane w kierunku przeciwnym do położenia słońca za pomocą systemu śledzenia.

bottom of page