< Powrót

Zuidgeest

Solarny park zwiększa wartość rekreacyjną starego składowiska odpadów.

Gmina Bergen op Zoom chce uczestniczyć w budowie parku słonecznego Zuidgeest w pobliżu Heimolen. Moduły słoneczne zostaną ustawione na dawnym wysypisku śmieci i powinny zapewnić wystarczającą ilość energii elektrycznej dla 1200 gospodarstw domowych. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, park zostanie ukończony w 2023 roku.


Park solarny Zuidgeest znajduje się na starym wysypisku śmieci i będzie generował około 6 MW na obszarze 6,5 ha. Park słoneczny ma żywotność 25 lat, po czym panele zostaną usunięte.

Dane projektu

Galeria

 Rozmiar 

6.5 Hektarów

Moc

6.2 Megawatów

Oszczędność CO2

3806 Ton

Powrót
Dalej