top of page

Item List

Bartosz Urbaniak

Business Developer Polska

Christian Wentzel

Założyciel i Przewodniczący

Sebastian Seyfarth

Założyciel i Prezes

Richard Stouthart

Dyrektor na Europę

Michal Trvdon

Kierownik ds. rozwoju projektu

Mark Kozlowski

Inżynier

bottom of page