Item List

Bartosz Urbaniak

Business Developer Polska

Christian Wentzel

Założyciel i Przewodniczący

Mark Kozlowski

Inżynier

Michal Trvdon

Kierownik ds. rozwoju projektu

Richard Stouthart

Dyrektor na Europę

Sebastian Seyfarth

Założyciel i Prezes